Skapa nya minnen, tillsammans

Delad resglädje är den bästa glädjen!


Upptäck världen med skräddarsydda resor

GRUPPRESOR

<!– Load Facebook SDK for JavaScript –>
<div id=”fb-root”></div>
<script>
window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
xfbml : true,
version : ’v5.0’
});
};

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = ’https://connect.facebook.net/sv_SE/sdk/xfbml.customerchat.js’;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ’script’, ’facebook-jssdk’));</script>

<!– Your customer chat code –>
<div class=”fb-customerchat”
attribution=setup_tool
page_id=”247716988674400″
theme_color=”#20cef5″
logged_in_greeting=”Hej och välkommen till Axess Resebyrå. Hur kan vi hjälpa dig?”
logged_out_greeting=”Hej och välkommen till Axess Resebyrå. Hur kan vi hjälpa dig?”>
</div>