RESEVILLKOR

Axess Resebyrå följer svensk konsumentlagstiftning dvs. paketreselagen och resegarantilagen. Resegarantilagen innebär att om en resa blir avbruten eller inställd kan ersättning utbetalas ur resegarantin. Läs mer på www.kammarkollegiet.se. De allmänna och de särskilda resevillkoren reglerar Avtalet mellan resenär och arrangör. De allmänna resevillkoren finns att läsa på www.konsumentverket.se .Om de allmänna och särskilda villkoren är motstridiga gäller de särskilda villkoren. Nedan följer de särskilda villkoren för resa med Axess Resebyrå.

Det är resenären som ansvarar för att Axess Resebyrå har korrekta adress- och telefonuppgifter samt. korrekt e-postadress. Axess Resebyrå kan inte ställas till svars för eventuella kostnader och uteblivna prestationer som kan komma att drabba resenären på grund av felaktiga uppgifter.

Genom att boka en resa med Axess Resebyrå har du också godkänt Axess Resebyrås resevillkor. Det är viktigt att du läser igenom dessa noggrant innan du bokar din resa med oss.

Resan bokas via Axess Resebyrås: Telefon, 0921-565 40 eller E-post: info@axessresebyra.se För att Axess Resebyrå ska kunna bekräfta din bokning måste du skicka med resenärsinformation med bokningen. Detta innefattar namn, adress, födelsedatum, passnummer och nationalitet. Detta är en nödvändighet för att vi ska kunna boka t.ex. hotell och inrikesflyg. Det är viktigt att namnen är korrekt stavade. Vid bokning erläggs aktuell anmälningsavgift, slutbetalning sker senast 45 dagar innan aktuell resa. Avvikelser kan förekomma beroende på resa.

Resan bokas via Axess Resebyrås: Telefon, 0921-565 40 eller E-post: info@axessresebyra.se För att Axess Resebyrå ska kunna bekräfta din bokning måste du skicka med resenärsinformation med bokningen. Detta innefattar namn, adress, födelsedatum, passnummer och nationalitet. Detta är en nödvändighet för att vi ska kunna boka t.ex. hotell och inrikesflyg. Det är viktigt att namnen är korrekt stavade.

När du bokat din resa kommer du inom 3 arbetsdagar att få en bekräftelse till den e-postadress som du uppgivit. Om du inte fått någon bokningsbekräftelse efter 3 arbetsdagar måste du snarast höra av dig till oss på info@axessresebyra.se

Axess Resebyrå samarbetar med ERV. Mer information om deras avbeställningsskydd finns att läsa på deras hemsidor, erv.se/privat. När du bokar din resa anger du om du vill teckna avbeställningsskydd eller ej.

Resenären har rätt att överlåta avtalet till annan person som uppfyller kriterierna för resan. För att detta ska vara möjligt måste Axess Resebyrå få kännedom om detta senast 60 dagar före avresa. I vissa fall är det inte möjligt att överlåta en resa, det kan t.ex ha med det lokala flygbolagets regler att göra. Kontrollera alltid med oss innan du tänker överlåta en resa för att förvissa dig om att det är möjligt. Om överlåtelse sker tillkommer en administrativ avgift om 300 sek per överlåtelse.

Det åligger resenären själv att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t ex innehav av giltigt pass, visum, nödvändiga vaccinationer etc. Det är obligatoriskt för resenären att ha ett fullgott försäkringsskydd från och med resans första dag till och med resans sista dag. Försäkringen måste till exempel innehålla; försäkring för bagage, medicinska kostnader, ev. hemtransport om du blir för sjuk för att kunna fortsätta resan, olycksfall m.m. Glöm inte att kolla vad som ingår i din hemförsäkring. Axess Resebyrå kan inte hållas ansvarig för eventuella kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass. Eventuella rekommendationer från Axess Resebyrå gällande vaccinationer, visum, bagage, kläder o.s.v. är endast rekommendationer och företaget är ej ansvarigt för eventuella fel i denna information.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in en resa om minimiantalet resenärer ej uppnås. Besked om inställd resa kommer att lämnas i god tid före avresa. Axess Resebyrå förbehåller sig att ställa in resan p.g.a. force majeur.

Axess Resebyrå kan ej ställas till svars för händelser utöver Axess Resebyrås kontroll, till exempel resenärens död, skador, sjukdom eller förseningar som resenären eller resenärens tillhörigheter ådrar sig på grund av krig, terroristattacker, civilt uppror, politiska oroligheter, upplopp, brand, uppror, regeringsrestriktioner och dylikt.

Vänligen respektera att färdplanerna är preliminära. Det är omöjligt för oss att garantera att färdplanerna Följs till ett hundra procent. Det kan bero på många olika saker som t.ex. lokala väderförhållanden, ändrade flygtider, ändrade färdrutter, myndigheters påverkan etc. Vår ambition är dock att du som resenär alltid ska få en likvärdig ersättning. Axess Resebyrå förbehåller sig därför rätten att göra nödvändiga ändringar av resrutten.

Om du beslutar dig för att lämna resan före resans slut gör du detta på egen risk och med egna medel. Axess Resebyrå kan ej ställas till svars för att ordna med transport, boende etc. Du kan ej heller få någon ersättning för de kvarvarande dagarna av resan.

Om resenären inte är på plats när resan startar kan Axess Resebyrå ej ansvara för eventuella kostnader som drabbar resenären.

Om du har några speciella önskemål såsom vegetarisk kost o.s.v., kommer vi att göra vårt yttersta för att tillmötesgå dina önskemål. Om vi ej lyckas med detta kommer Axess Resebyrå ej att betala ut någon kompensation. Eventuella utfästelser från Axess Resebyrå måste vara noterade i färdhandlingarna för att kunna åberopas.

Axess Resebyrå ansvarar ej för ditt bagage eller personliga tillhörigheter som du tar med på resan.

Resenären är själv skyldig att kontrollera att de färdhandlingar som sänds till resenären från Axess Resebyrå stämmer, eventuella fel ska meddelas Axess Resebyrå snarast. Eventuella utfästelser som Axess Resebyrå gjort gentemot resenären ska vara noterade i färdhandlingarna för att kunna åberopas. Har resenären inte fått någon färdhandling måste han eller hon själv meddela Axess Resebyrå detta minst 21 dagar före resans start. Gör resenären inte detta kan inte Axess Resebyrå hållas ansvarig för eventuella merkostnader eller olägenheter som detta kan drabba resenären. Vid sena bokningar sänds färdhandlingarna tillsammans med bokningsbekräftelsen. Det är då mycket viktigt att du kontrollerar att uppgifterna stämmer och meddelar eventuella fel omedelbart. Färdhandlingar kommer att sändas till den e-postadress kunden har uppgivit vid bokningen. Det är kunden som ansvarar för att Axess Resebyrå har korrekt e-postadress.

Eventuella klagomål skall framföras omgående till den ansvarige färdledaren, så att Axess Resebyrå har en möjlighet att åtgärda eventuella brister på plats. Skriftliga reklamationer ska inkomma till Axess Resebyrå senast 1 månad efter avslutad resa för att dessa ska kunna beaktas.